Sportovní aerobik - ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 

 

Přípravka aerobiku - Wellness Domyno s.r.o. ,Praha 4, Novodvorská 1062/12