Inormace pro účastníky soustředění

02.08.2009 14:13

Sraz na soustčedění v Nymburce je přímo v areálu NEDhokej centrum Nymburk.

PřijeDťe včas